I dag er der brug for, at vi mennesker handler på vegne af naturen. Naturen kan nemlig ikke svare igen eller forsvare sig selv, og den er under utrolig stort pres for tiden. Hvis vi ikke begynder at tænke på naturen, kan det få katastrofale følger. Nogle af disse følger har allerede vist sig, og nu gælder det så om, at vi ikke forværre disse. Vi bliver nødt til at stoppe vores fældning af regnskoven for profit, og vi bliver nødt til at stoppe med at smide affald i naturen. Der er utrolig mange ting, som vi bliver nødt til at stoppe med, men til gengæld er der også nogle ting, som vi bliver nødt til at sætte i gang; en miljøbevidst adfærd.

Ændringer i din hverdag

Du kan udvise en miljøbevidst adfærd på mange måder, men noget af det nemmeste, du kan gøre, er at begynde at affaldssortere og tænke over dit forbrug. Lad være med at smide pap, papir, glas og metal ud sammen med restaffald. Sørg for at sortere det hver for sig. Det er ikke svært, og i løbet af kort tid vil sorteringen blive en vane inkorporeret i din hverdag.

Lad også være med at lade lyset eller tv’et brænde, hvis ikke det er i brug. Selv om aftenen behøver du heller ikke engang at benytte elektrisk lys. Her kan du sagtens bare finde stearinlysene frem. Vælg også cyklen frem for bilen engang imellem – den køretur mindre betyder nemlig noget i det store hele.

Hjælp organisationerne

Fældning af regnskov er et af de største problemer i dag, da det rummer størstedelen af hele jordens dyre- og planteliv. Men hvad kan du gøre ved dette? Ser du, hvis du ønsker at hjælpe på et større plan end bare lige at sortere affald, kan du vælge at støtte organisationer med miljøet og naturen i fokus. Organisationerne har nemlig ofte større magt, end du som individ har i disse sager, og derfor gælder det om at støtte dem. En af de organisationer, der er værd at støtte, er Verdensskove. De forsøger nemlig at bevare alle verdens skove, og det gælder alt lige fra regnskov til fyrskov. Vil du læse mere om disse projekter, skal du bare følge linket.